proxectomosteirovisitascomo chegaroutras actividadeslinks
 

O mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro é unha potente ferramenta para a divulgación da historia medieval de Galicia por varios motivos:
• O bo estado de conservación e a recente rehabilitación do edificio.
• Os numerosos estudos e investigacións existentes sobre o monumento.
• A posibilidade de estar en contacto directo co patrimonio.

O obxectivo principal deste proxecto é achegar a todo o mundo o noso patrimonio e a Idade Media dun xeito ameno e didáctico.

     
    VISITAS GUIADAS PARA ESCOLARES E PÚBLICO EN XERAL