GRUPOS ORGANIZADOS E OUTRO PÚBLICO

Os campos marcados con * son obrigatorios.
Datos da entidade ou asociación, se é o caso
* Nome
* Enderezo
* Poboación
* Concello
CP
* Teléfono
Fax
* Correo electrónico
Datos do grupo
* Idades


* Número de persoas

Datos da persoa de contacto
* Nome do contacto
* Teléfono de contacto
* Horario para contactar
* Correo electrónico
Datas de preferencia para participar

* Especifica, por orde, tres datas preferentes

Outra información de interese

O envío da ficha de inscrición supón a aceptación das condicións e normas público en xeral.
En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, mediante a cumprimentación do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de clientes de tesouros novos s.l., co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio Web. Tamén lle informamos da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal escribindo a info@tesourosnovos.com ou enviando unha carta a: tesouros novos s.l. Rúa Calvo Sotelo nº 29, local 4, 36680 A Estrada (Pontevedra).